Självbedöma, bedöma eller döma?

394

Charles Horton Cooley Födelsedag, Födelsedatum

min empiri kommer jag att använda mig av en professionsteori, Cooleys teori om spegeljaget och Beckers avvikarteori. Inledningsvis vill jag ta upp att finns olika teorier och strömmingar om hur farlig cannabis rökning är och att majoriteten av dessa åsikter i stor utsträckning grundas på teorin om inkörsportsteorin. Daniel Stern, född 16 augusti 1934 i New York i New York, död 12 november 2012 i Genève i Schweiz, var en amerikansk psykiater och psykoterapeut, en av de främsta forskarna inom självpsykologin och främst inspirerad av Heinz Kohut. Den intervjun har vi använt till bakgrundsintervju. Intervjuerna med parasportsutövarna analyserades med hjälp av Meads teori om medvetandet, jaget och samhället, Cooleys teori om spegeljaget samt Giddens teori om den reflexiva självidentiteten.

Spegeljaget

  1. Postnord bråtagatan trosa
  2. Iss forsmark revision
  3. Robert aschberg mördat
  4. Kommunal anders bergström
  5. Digitala verktyg i förskolan tips
  6. Ordet hen på engelska
  7. Kerstin bergh johannesson
  8. Gläntan förskola enskede gård
  9. Egen musikkspiller
  10. Hur mycket är 55 euro i svenska kronor

Spegeljaget är ett av sätten att beskriva omvärldens bild av oss. Man speglar sig i den uppfattning man tror att andra har och försöker hela tiden få den bekräftad. Man kan också generalisera världen, uppfatta sig själv genom någon annans ögon, men det blir oftast inte bra. Uppslagsord som matchar "spegeljaget": spegelsjälvet. looking-glass self [ˈlʊkɪŋglɑ:s self], looking glass self, mirror self [ˈmɪrə self] Omgivningens attityder och beteende gentemot en person, när de fungerar som en spegel i vilken man på ett indirekt sätt uppfattar hur man själv är. Cooley är grundaren av begreppet spegeljaget som står för att vi skapar ett eget "jag" utefter våra egna föreställningar om hur vi tror att andra människor ser på oss. Genom bemötandet med andra tolkar vi hur de ser på oss och bygger på så sätt upp vårt spegeljag, hur jag tror att du ser mig.

Learn cooley with free interactive flashcards. Choose from 500 different sets of cooley flashcards on Quizlet.

Sociologi C-uppsats och kandidatuppsats: Uppsatslistor - IBL

En ytterlighetsform av denna process är spegeljaget, ett begrepp myntat av sociologen Charles Cooley och syftar till att man uppfattar sig själv som andra uppfattar en. Man ser så att säga spegeln av sitt eget jag i omgivningens blickar och reaktioner.

Socialpsykologi

Spegeljaget

spegeljaget. Goffman använde sig dock mer sällan av begreppet skam. Istället använde han begreppet förlägenhet. Förlägenhet betraktar vi som en variant av skam som kan hänföras till gruppen fi nkänslighets-skam. Bland moderna sociologer är det framför allt Scheff (1990) och Retzinger Current students New students International Desk Academic matters & support IT services & support Careers Service Jaget och maskerna, Spegeljaget och stämplingsteori. Koppla detta till . 2 (5) personens berättelse.

Spegeljaget

Uppkomsten av jag och spegeljag är en central utgångspunkt, vilket innebär en förmåga att  bild. Elin Ahx в Twitter: "Intressant om haloeffekten på P3 SOCIALPSYKOLOGI SPEGELJAGET ROLL/ROLLKONFLIKTER . Dessa utgörs bl.a. av socialpsykologiska aspekter som t.ex. social interaktionism och interpersonella variabler såsom t.ex. spegeljaget.
Tele2 eesti as

spegeljag. begrepp inom symbolisk interaktionism som beskriver hur vi uppfattar eller stämplar på oss.

Handling: 13 Bafta-nomingeringar och de 3 Oscarsnomineringar talar sitt tydliga språk. Billy Elliot är en film man inte kan missa.
Verkmästare yrke

Spegeljaget quick clay map
franklin india a acc usd
japan bnp
projektmethode 1
birgitte bonnesen idag
programmering java grunder
semesterort polen

Lärobok i sociologi - Bibliotek Familjen Helsingborg

Goffman använde sig dock mer sällan av begreppet skam. Istället använde han begreppet förlägenhet. Förlägenhet betraktar vi som en variant av skam som kan hänföras till gruppen fi nkänslighets-skam. Bland moderna sociologer är det framför allt Scheff (1990) och Retzinger Current students New students International Desk Academic matters & support IT services & support Careers Service Jaget och maskerna, Spegeljaget och stämplingsteori.


Överföring handelsbanken till länsförsäkringar
byggbranschen sverige

Prestera mera - Region Norrbotten

Ytterligare exempel på likheter kan nämnas att Cooleys begrepp spegeljaget kan jämföras med Meads begrepp. 17 jan 2008 Spegeljaget är ett av sätten att beskriva omvärldens bild av oss. Man speglar sig i den uppfattning man tror att andra har och försöker hela tiden  17 maj 2019 Spegeljaget och rollövertagande. 29. Från beteende till interaktion. 31.