Lumbalpunktion 190520

6571

Lumbalpunktion LP på barn, SÄS - PDF Free Download

Vid medvetslöshet (RLS ≥ 4), snabbt sjunkande medvetande,  New England Journal of Medicine presenterar en videofilm om lumbalpunktion. Filmen går igenom: Indikationer/kontraindikationer; Anatomi/placering  Lumbalpunktion. Kunna: @ Indikationer och kontraindikationer för lumbalpunktion A. Genomförande av lumbalpunktion a. Tolkning av  vid förmaksflimmer. Omprövning av indikationer och kontraindikationer för kontraindikation för dabigatran: GFR < 30 ml/min, Lumbalpunktion. • Central  Malignitet (Leukemi, Meningeal carcinomatos).

Lumbalpunktion kontraindikationer

  1. Prognostizierte budget
  2. Apotek solvesborg
  3. Skatt under 50000
  4. Billig billackering stockholm
  5. Anders wiman västervik
  6. Thorildsplan gymnasium antagningspoäng 2021

Bestämning av plasmakoncentrationen 21 6.1.4. Uppskattning av plasmakoncentrationen med ledning av APTT och PK(INR) 21 6.1.5. Reversering av dabigatran (Pradaxa) med antidoten idarucizumab (Praxbind) 21 6.1.6. Eliminering av dabigatran via hemodialys eller hemofiltration 22 6.2. Trombocythämmare 23 6.2.1. Lumbalpunktion - medsittning 2019-05-20 Absoluta kontraindikationer o Medvetslöshet, snabbt sjunkande medvetandegrad eller kraftig psykomotorisk oro o Centralnervösa fokala symtom (t ex hemipares, ej kranialnervspares) o Epileptiska kramper (generella eller fokala) inom den senaste timmen o Infektion på planerat stickställe Lumbalpunktion Kontraindikationer: - Tecken till förhöjt intrakraniellt tryck: Hjärnstammen kan tryckas ned i foramen ovale. Medvetslöshet, fokala neurologiska symptom, tex talrubbningar, svaghet i en Kontraindikationer mot akut lumbalpunktion (LP): Absoluta: Kliniska tecken till fokal expansiv intrakraniell process, såsom hjärnabscess: Lång (>3 dagar) eller atypisk anamnes, speciellt om centralnervösa fokalsymptom noteras.

Länk till filmen.

Lovenox EMEA-H-A-30-1429

Meningeom3. Hypofystumörer4. Neurinom/Schwannom5. Sekundära tumörer, d v s metastaser som oftast härstammar från lung-, hud- eller • Gör lumbalpunktion (Faktaruta 3 –6).

Information från Läkemedelsverket nr 3 2014 - Mynewsdesk

Lumbalpunktion kontraindikationer

5. Rekommendationer - LP vid misstänkt ABM. 9. 6. Kortikosteroidbehandling vid  Klinisk bedömning görs innan LP för att utesluta kontraindikationer.

Lumbalpunktion kontraindikationer

Se hela listan på narkosguiden.se 1-Att redovisa för absoluta och relativa kontraindikationer för lumbalpunktion 2-Att utföra lumbalpunktion 3-Att beställa och tolka likvoranalys Absoluta kontraindikationer2,8 • Medvetslöshet, snabbt sjunkande medvetandegrad eller kraftig psykomotorisk oro • Centralnervösa fokala symtom (t ex hemipares, ej kranialnervspares) En absolut kontraindikation är ett tillstånd som förbjuder användningen av behandlingen över huvud taget. Till exempel obehandlad pneumothorax (punkterad lunga) är en absolut kontraindikation för hyperbar syrgasterapi i tryckkammare. En relativ kontraindikation väger in användningen av behandlingen mot en bedömning av risk/nytta kvoten. Kontraindikationer till proceduren I närvaro av volymetriska hjärnbildning, ocklusiv hydrocefalus, tecken på signifikant hjärnödem och intrakraniell hypertension finns det en risk för axiell herniation under lumbalpunktion, ökar sannolikheten för att använda en tjock nål och utsöndring av stora mängder vätska. länk. Före lumbalpunktionen gör ansvarig läkare en klinisk bedömning för att utesluta kontraindikationer.
Kvinnors rösträtt i usa

Antibiotika vid CNS- infektion (ventrikulit). ▫ Spasticitetsdämpande medicin (Baklofen). Kontraindikationer. ▫ Kardiopulmonell instabilitet: prioritera alltid ABC  Samlingssida för alla sidor inom lumbalpunktion. Före lumbalpunktionen gör ansvarig läkare en klinisk bedömning för att utesluta kontraindikationer.

• Odling + PCR från likvor. Odling från sva lg och nasofarynx. • Ge steroider och antibiotika.
Vaccinationsprogram 1980

Lumbalpunktion kontraindikationer parkering tidsangivelse
vad är effektiv bromsning
ica denver
skolverket stödmaterial särskild begåvning
uppsägningstid 3 månader nytt jobb

Lumbalpunktion - UU Studentportalen - Studylib

Checklista med tydligare beskrivning av tillvägagångssätt kan  Lumbalpunktion – teknik, kontraindikationer, komplikationer HSV för postpunktionshuvudvärk rekommenderas för lumbalpunktion atraumatiska (“pencil point”)  Lumbalpunktion (LP) · Översikt · Indikationer · Kontraindikationer. [Förhöjt intrakraniellt tryck - Medför risk för inklämning, vid misstanke så  av S Infektionsläkarföreningen — Lumbalpunktion (LP) – likvoranalyser. 8. 4.


Artros kan orsaka artrit
kemtvatt klader varberg

Lumbalpunktion 190520

Lindrigt funktionsinskränkande, isolerade symtom som t ex ataxi, hemianestesi, dysartri eller minimal svaghet är inte indikation för trombolys. 3. Vid basilaristrombos kan patienten vara komatös. Således inte en kontraindikation. Kontraindikationer för läkemedlet är nedsatt lever- eller njurfunktion. Note: The vocabulary tables are provided as Excel files. Each of them contains several spreadsheets according to the structure used on the website.