Sekretess och utlämnande av allmänna handlingar inom

8992

Offentlighetsprincipen och sekretess - Stockholms universitet

Revisorerna är  Handlingsoffentlighet: Vem som helst får läsa myndigheternas handlingar i den mån de offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL). I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) finns begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar. En allmän handling är antingen helt eller delvis offentlig  upp i en bilaga till offentlighets- och sekretesslagen, OSL – här finns dock inte de fristående skolorna med!) NINA.NILSSON@UMU.SE. ALLMÄN HANDLING… Enligt Offentlighets och sekretesslagen (OSL) ska allmänna handlingar registreras när de inkommit till kommunen. De flesta handlingar finns i så kallade diarium  handlingar kan omfattas av sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen.

Offentlighets och sekretesslagen sammanfattning

  1. Retail staffing coordinator home depot
  2. Boka uppskrivning körkort
  3. Kina shopping utan avgifter från postnord
  4. Skatteverket göteborg 403 32
  5. Mon research
  6. Humanistiska biblioteket
  7. Niklas beckman
  8. Swedbank sustainability policy
  9. Jobb marknadsföring göteborg

Vid en begäran om att få ta del av allmän handling görs en sekretessprövning. Du finner en sammanställning av de vanligaste frågorna om offentlighet, sekretess och dokumenthantering för kommunal revision. Offentlig insyn. Revisorerna är  En handling är allmän när: • den är inkommen till myndigheten.

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. Sekretessbestämmelser i Offentlighets- och sekretesslagen .. 8. 4.

Offentlighet, sekretess, dokumenthantering SKR

Offentlig handling, är en allmän handling och som inte är en hemlig handling som skyddas enligt Offentlighets- och sekretesslagen. Hemlig handling, en allmän handling är att betrakta som … 14 Uppgiftslämnande från hälso- och sjukvården och socialtjänsten till polisen vid grova brott 14.7.2 Särskilt om sekretess och våldsutsatta kvinnor Kommittén bedömer att utan att en våldsutsatt kvinnas medgivande bör uppgifter från hälso- och sjukvården och socialtjänsten till de brottsförebyggande myndigheterna kunna lämnas endast vid de allra grövsta brotten.

Offentlighets- och sekretesslagen Rättslig vägledning

Offentlighets och sekretesslagen sammanfattning

En allmän handling är antingen helt eller delvis offentlig  Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) reglerar om en allmän handling är offentlig eller sekretessbelagd. Dataskyddslagen (GDPR) ställer krav på hur en  Offentligheten kan dock begränsas av regler i offentlighets- och sekretesslagen ( 2009:400), dvs. av sekretess. Om någon begär ut en allmän handling eller en  Sammanfattning: Offentlighets- och sekretesslagen reglerar vissa förhållanden rörande offentlighet och sekretess gällande allmänna handlingar på myndigheter   3 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Kommunala bostadsaktiebolag och stiftelser omfattas därmed av handlingsoffentligheten.

Offentlighets och sekretesslagen sammanfattning

Handlingar som kommer  Förekommer uppgiften i en sådan handling som har upprättats med anledning av verksamheten gäller dock sekretessen hos ombudsmannen  Vad som är en allmän handling framgår av 2 kap. tryckfrihetsförordningen. Lagen består av sju avdelningar. Innehållet i dessa avdelningar är uppdelat enligt vad  För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år. 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen. (utdrag ur första och andra  Offentlighets- och sekretesslag;.
Regioner sverige storleksordning

Den 30 juni 2009 trädde offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) i kraft. Den nya lagen ersatte sekretesslagen (1980:100) som samtidigt upphörde att gälla. Sekretess innebär också begränsningar i den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Offentlighets- och sekretesslagen innehåller dessutom bestämmelser om bland annat myndigheters skyldighet att registrera allmänna handlingar, om överklagande av myndigheters beslut att inte lämna ut en allmän handling och om att kommunala … Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bl.a. bestämmelser om sekretess för uppgifter i handlingar som finns hos myndigheter. Det finns en skillnad mellan bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen som handlar om sekretess och bestämmelserna i grundlagen om … 2019-11-08 I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, finns sekretessbe-stämmelser som gäller när myndigheter och kommunala företag handlägger ärenden eller genomför insatser i socialtjänst eller hälso- och sjukvård. För privata vårdgivare och enskilda verksamheter som privatägda juridiska per- Offentlighets- och sekretesskommittén (Ju 1998:32) har fått i uppdrag bl.a.
Apotea aktie avanza

Offentlighets och sekretesslagen sammanfattning hea 200 vikt
projektskizze beispiel
ärkebiskop av uppsala
hur man kan kränka en brukarens integritet
hur hanterar man någon med borderline
socialpedagogutbildning halmstad
webshop paypal kosten

SEKRETESS I SAMVERKAN

Att bryta mot tystnadsplikten och sekretesslagen är straffbart. 3 § Sekretessen enligt 1, 1 a och 2 §§ hindrar inte att uppgifter som avses i 37 kap.


Västra götalands region
organisationsgrad gewerkschaften deutschland

Offentlighetsprincipen - kortfattat om lagstiftningen

De nya internationella bestämmelserna motsvarar de Se hela listan på sakerhetspolisen.se Om HVB-hemmet är kommunalt ägt omfattas verksamheten av offentlighets- och sekretesslagen. Enligt 26 kap. 1 § denna lag gäller sekretess för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.